Om

Om

En liten gård från 1870-talet, belägen på Nävlingeåsen med stenbunden naturbetesmark och åker. KRAV-anslutna 2007 med ett 20-tal tackor av raserna finull, leicester och gotlandsfår.

 

Även beredda skinn och ull säljes, ibland livdjur.

 

Förutom får och lamm finns även hästar och hundar på gården.

© 2016 www.krokarod.se Alla rättigheter förbehållna.